Lesmateriaal

Goed voorbereid met je klas naar een PET

Er zijn nu twee lesbrieven waarmee je je klas kennis kunt laten maken met de 7 werelden van techniek. De lesbrieven zijn ontwikkeld om te gebruiken als voorbereiding óf vervolg op een Promotie Evenement Techniek. De lesbrieven zijn ook prima te gebruiken voor een ‘losse’, eerste kennismaking met de 7 werelden van techniek.

Download lesbrief 1: Kwartetspel

Download lesbrief 2: Woordweb

Nog een paar tips:

Verwerk de 7 werelden in de spreekbeurt
Laat de leerling nadenken in welke van de 7 werelden het onderwerp van zijn of haar spreekbeurt thuis hoort. Laat de leerling onderzoeken en vertellen waarom het onderwerp in de gekozen wereld hoort. Welke beroepen er zijn te linken aan het onderwerp? Welke recente ontwikkelingen zijn er te benoemen in deze wereld?

Verwerk de 7 werelden in het werkstuk
Breid de instructie voor het maken van een werkstuk uit met een alinea over de 7 werelden van techniek. De leerling onderzoekt in welke wereld het onderwerp van het werkstuk thuis hoort. De leerling wijdt een hoofdstuk in het werkstuk aan deze wereld.

Copyright 2017 © All rights reserved.