Over PET

Meer techniek in het basisonderwijs

 

Het promotie-evenement techniek (PET) is een prachtige gelegenheid om kinderen al vanaf het basisonderwijs in contact te brengen met techniek in de breedste zin.

De evenementen worden georganiseerd voor leerlingen in groep 6,  7 of 8 en vinden op verschillende plaatsen in Noord-Holland plaats. Wij zorgen ervoor dat deelnemende klassen met de bus worden gebracht en weer opgehaald. In anderhalf uur doen kinderen mee aan leuke en inspirerende workshops, die zoveel mogelijk aspecten van techniek aanraken.

Met een grote variatie aan activiteiten is er voor elk kind wel iets te ontdekken en te doen. Daarmee willen we laten zien hoe breed techniek in onze samenleving is ingebed.

Meer techniek in de klas?

Zoek de verdieping en ga verder met leuke activiteiten en lespakketten: je vindt ze op Techportal.nl

Veelgestelde vragen

Klik op de vraag voor het antwoord:

Door wie worden de PET-events georganiseerd?

De organisatie van PET-events is een samenwerking van verschillende stichtingen voor primair onderwijs, bedrijven en de Provincie Noord-Holland. Hiermee volgen wij de lijn van Het Nationaal Techniekpact 2013. PET is geen zelfstandig bedrijf, stichting of instelling.

Wat betekent PET?

PET is de afkorting van Promotie Evenement Techniek.

Hoeveel PET-events zijn er?

In 2019/2020 worden er in Noord-Holland acht PET-events georganiseerd. Dat gebeurt in de regio’s Den Helder, Alkmaar, Purmerend, West Friesland, IJmond, Zaanstad, Haarlem en Haarlemmermeer. Het is de bedoeling dat er ook in de regio Gooi / Hilversum een PET-event zal komen. Om zoveel mogelijk basisscholen toegang te verschaffen tot een PET-event zullen de bestaande events, voor zover mogelijk, worden uitgebreid. Ook zijn de regionale projectteams actief om het aanbod van de Promotie Evenementen Techniek te verrijken. Meer nieuwe technologie en een duidelijke link naar alle 7 werelden van Techniek, dat is de ambitie.

Wie zijn de bezoekers van een PET-event?

Bezoekers van een PET-event zijn bovenbouwleerlingen van het primair onderwijs.

Wat is het doel van PET-events?

In 2013 maakten deelnemende partijen aan het Nationaal Techniekpact afspraken om de instroom van leerlingen naar technische beroepen te vergroten. Daarvoor werden drie actielijnen afgesproken: KIEZEN voor techniek, LEREN in de techniek en WERKEN in de techniek.

PET-events vallen in de eerst genoemde actielijn, en hebben als doel een zo jong mogelijke jeugd op een vrije, ongedwongen en positieve manier kennis te laten maken met alle facetten van techniek. Tegelijkertijd willen we met de bijeenkomsten leerkrachten inspireren en enthousiasmeren voor techniekles in de klas. Ook hopen we ouders/verzorgers te bereiken met informatie over de toekomstperspectieven van leren en werken in de techniek. Samenwerken met voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en bedrijven behoort ook tot de doelen van de organisatoren van PET-events.

Is een PET-event ook voor anderen toegankelijk?

PET-events zijn er voor de klassen en leerkrachten die zich als deelnemer hebben opgegeven. Ze worden mogelijk gemaakt doordat onderwijs, bedrijven en overheid samenwerken in de organisatie van het evenement. Samen zorgen ze voor het benodigde budget. Deze partijen bepalen daarom ook wie er verder worden uitgenodigd om het event te bezoeken. Wilt je als buitenstaander het event bezoeken, neem dan graag eerst contact op met de organisatie van het betreffende PET-event.

Wat kan ik verwachten als ik met mijn klas een PET-event ga bezoeken?

Wij zorgen ervoor dat klassen en hun leerkracht met de bus van school worden opgehaald en na afloop weer teruggebracht.

De locatie is ingericht met aan techniek gerelateerde doe-activiteiten. We willen een zo divers mogelijk palet aan activiteiten bieden, omdat techniek veel meer is dan metselen, lassen of timmeren. De leerlingen mogen vrij rondkijken en meedoen, er is geen route of circuit. Na 1,5 uur gaat de klas weer terug naar school.

Voor leerkrachten is er een netwerkplein, met informatie over het hele doe-programma in Noord-Holland. Je kunt er netwerken met collega’s en bedrijven. De activiteiten waar de leerlingen aan deelnemen zijn ook inspirerend voor leerkrachten, er wordt in veel gevallen voorgedaan wat in de klas ook gedaan kan worden. Wij raden leerkrachten aan om contact te leggen met de mensen die de activiteiten verzorgen; zij kunnen veel voor het onderwijs betekenen.

Bij vertrek krijgen leerkrachten tasjes voor de hele klas met folders over de 7 werelden van techniek. De bedoeling is dat leerlingen deze folder ook met hun ouders delen.

Als ik, als bedrijf of instelling, interesse heb om deel te nemen aan een PET-event, wat moet ik dan doen?

Neem contact op met de projectleider van het PET-event bij u in de buurt. U vindt de contactgegevens op de pagina over het lokale PET-event.

Wat zijn “de 7 werelden van techniek”?

Techniek is heel divers. Er zijn zoveel opleidingen en beroepsmogelijkheden, dat je al gauw door de bomen het bos niet meer ziet. Daarom is er een algemeen geaccepteerde indeling gemaakt in ‘7 werelden’, die elk weer een heel ander facet van techniek bestrijken. De werelden variëren van ‘Wonen, werken en Verkeer’ en ‘Voeding en Natuur’ tot ‘Media, Digitaal en Entertainment’. Door het zo breed in te steken hopen we uiteenlopende talenten bij kinderen aan te spreken. 

Kijk hier voor meer informatie over de 7 werelden van techniek.

Hoeveel kost deelname?

Dat verschilt per regio. Soms worden de kosten gedragen door stichtingen, soms vragen we een kleine bijdrage per kind. Kijk voor meer informatie bij het PET-event in jouw regio.

Copyright 2017 © All rights reserved.