PET IJmond
2 dagen in 2019

PET IJmond

Doelgroep:  leerlingen groep 8

Datum: 10 en 11 oktober 2019 (voorlopige datum)

Locatie: Sporthal de Walvis, Van Loenenlaan 1, Beverwijk

Kosten: Gratis

Vervoer: Kom per fiets of met de bus. Geef dit duidelijk aan op het inschrijfformulier. Busvervoer wordt geregeld.

Regio: Alleen voor basisscholen in de regio IJmond

Volg ons:
Binnenkort melden we de datum voor PET IJmond 2019.
Inschrijven voor 2019 is nog niet mogelijk.
Aanmeldingen worden niet behandeld.
Dag 1
9:00 - 10:3010:30 - 12:0012:00 - 13:3013:30 - 15:00
Dag 2
9:00 - 10:3010:30 - 12:0012:00 - 13:3013:30 - 15:00* Minimaal 1 leerkracht / ouder per 10 leerlingen. Voor een goed verloop van uw bezoek aan het evenement is het erg belangrijk dat er voldoende begeleiders zijn voor de kinderen. De begeleiders zijn de contactpersonen voor de organisatie tijdens het Promotie Evenement Techniek IJmond.

** Met het maken van de indeling en het plannen van het busvervoer zal de organisatie zo veel mogelijk rekening houden met uw wensen.

*** I.v.m de organisatie rond het PET IJmond in de toekomst willen we graag weten hoe de groepen 8 zich de komende jaren qua aantallen gaan ontwikkelen.