PET IJmond
2 dagen

PET IJmond

Doelgroep:  leerlingen groep 8

Datum: 11 en 12 oktober 2018

Locatie: Sporthal de Walvis, Van Loenenlaan 1, Beverwijk

Kosten: Gratis

Vervoer: Kom per fiets of met de bus. Geef dit duidelijk aan op het inschrijfformulier. Busvervoer wordt geregeld.

Regio: Alleen voor basisscholen in de regio IJmond

Volg ons:
PET IJmond is vol. Scholen die zich hebben aangemeld hebben inmiddels een bevestiging van deelname ontvangen.
Dag 1
9:00 - 10:3010:30 - 12:0012:00 - 13:3013:30 - 15:00
Dag 2
9:00 - 10:3010:30 - 12:0012:00 - 13:3013:30 - 15:00* Minimaal 1 leerkracht / ouder per 10 leerlingen. Voor een goed verloop van uw bezoek aan het evenement is het erg belangrijk dat er voldoende begeleiders zijn voor de kinderen. De begeleiders zijn de contactpersonen voor de organisatie tijdens het Promotie Evenement Techniek IJmond.

** Met het maken van de indeling en het plannen van het busvervoer zal de organisatie zo veel mogelijk rekening houden met uw wensen.

*** I.v.m de organisatie rond het PET IJmond in de toekomst willen we graag weten hoe de groepen 8 zich de komende jaren qua aantallen gaan ontwikkelen.